ΕΡΓΑ

Σχεδιάζουμε μοναδικές online και οffline εμπειρίες.

Τα επιλεμένα έργα της Kommigraphics στο branding, ψηφιακές εφαρμογές και συσκευασία, αντανακλούν την εξειδίκευση μας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη & υλοποίηση απαιτητικών project.

Το ευρύ φάσμα των εξατομικευμένων υπηρεσιών μας και η μεθοδευμένη υλοποίηση κάθε έργου, συμβάλουν στη δημιουργία, ενίσχυση και ανάπτυξη της εικόνας του εκάστοτε brand.

70Έργα στο σύνολο