ΕΡΓΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Αφηγούμαστε μια ιστορία, βασισμένη σε μια ιδέα, με πρωταγωνιστή το προϊόν!

Κάθε brand ή προϊόν χρειάζεται μία μοναδική ιστορία και συσκευασία. Μία ιστορία που επικοινωνείται μέσω του σχεδιασμού, συνδέοντας το προϊόν με το κοινό του. Αυτή η ιστορία είναι το βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό μιας πρωτότυπης και μοναδικής ιδέας! Ένας καλός σχεδιασμός προσθέτει αξία στο εκάστοτε προϊόν, επικοινωνώντας βασικά του χαρακτηριστικά και αξίες προς τον τελικό καταναλωτή.

Ο σχεδιασμός συσκευασίας οφείλει να τοποθετεί ένα προϊόν στην αγορά με τον βέλτιστο τρόπο, μέσω έρευνας και σωστής αξιολόγησης και όχι μόνο να το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό του.

Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον εκάστοτε πελάτη, ορίζοντας σταδιακά και από κοινού τους σχεδιαστικούς στόχους, μέσω μιας αμφίδρομης επικοινωνίας σε κάθε στάδιο υλοποίησης.

14Έργα στο σύνολο